Τι είναι E-commerce
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι E-commerce

Ο όρος E-commerce ή αλλιώς το ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει όλες τις μορφές αγοράς, ανταλλαγής και συναλλαγών προϊόντων ή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται μέσω διαδικτύου.

Το ηλεκτρονικό εμπόριο στηρίζεται σε τεχνολογίες, όπως το κινητό εμπόριο, την ηλεκτρονική μεταφορά χρημάτων καθώς και τα συστήματα διαχείρισης αποθεμάτων. Συνήθως χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για τουλάχιστον ένα μέρος του κύκλου ζωής μιας συναλλαγής αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει και άλλες τεχνολογίες όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Μια επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου μπορεί να εφαρμόζει κάποια ή όλα από τα ακόλουθα:

  • Ιστοσελίδα λιανικών πωλήσεων για καταναλωτές.
  • Παροχή ή συμμετοχή σε διαδικτυακές αγορές, οι οποίες επεξεργάζονται στοιχεία τρίτων επιχειρήσεων και τα παρουσιάζουν στους καταναλωτές.
  • Αγορές και πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων (business-to-business).
  • Αγορές και πωλήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Email marketing σε μελλοντικούς και μόνιμους πελάτες.
  • Διαδικτυακές οικονομικές συναλλαγές.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης