Τι είναι Encoding
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Encoding

Ο όρος Encoding ή αλλιώς κωδικοποίηση αναφέρεται στην διαδικασία μετατροπής μιας μορφής δεδομένων σε μια διαφορετική μορφή.

Ένα τέτοιο παράδειγμα κωδικοποίησης είναι η μετατροπή ενός μουσικού δίσκου CD σε ψηφιακή μορφή ήχου MP3.

Άλλο ένα είδος κωδικοποίησης είναι και η αναπαράσταση χαρακτήρων σε ένα υπολογιστικό σύστημα όπως το σύστημα ASCII το οποίο κωδικοποιεί τους αγγλικούς χαρακτήρες και κάποια ειδικά σύμβολα σε αριθμητική μορφή bit.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης