Τι είναι Java
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Java

Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα γενικού σκοπού που βασίζεται στην δομημένη σε κλάσεις λογική προγραμματισμού. Σκοπός της Java είναι να επιτρέπει στους προγραμματιστές να γράφουν κώδικα ο οποίος εκτελείται οπουδήποτε (wright once run anywhere) που σημαίνει ότι ο μεταγλωττισμένος κώδικας Java μπορεί να τρέξει σε όλες τις πλατφόρμες που υποστηρίζουν την Java, χωρίς την ανάγκη να γίνει ξανά μεταγλώττιση.

Χρησιμοποιώντας την Java ένας προγραμματιστής μπορεί να γράψει προγράμματα που μπορούν να εκτελεστούν μέσα από μια ιστοσελίδα για να μπορέσει να αλληλεπιδράσει με τον υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα μικρά Java προγράμματα ονομάζονται applets, οι ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο μπορούν να τα ενσωματώσουν και να προσθέσουν λειτουργίες όπως τον απομακρυσμένο έλεγχο εξαρτημάτων του υπολογιστή, απεικόνιση κινούμενων γραφικών και άλλων μικρών εφαρμογών. Τα applets σε γλώσσα προγραμματισμού Java μπορούν να εκτελεστούν σε οποιοδήποτε υπολογιστή έχει εγκατεστημένο τον μεταγλωττιστή της Java, Java SDK. Το Java SDK εγκαθίσταται σαν πρόσθετο plugin σε όλα τα γνωστά προγράμματα περιήγησης (browsers) ώστε αυτά να μπορούν να τρέξουν τις Java εφαρμογές.

Ένα applet είναι ένα μεταγλωττισμένο αρχείο Java με κατάληξη .class και μπορεί να ενσωματωθεί σε μια HTML ιστοσελίδα με την χρήση των ετικετών: , και με προτιμώμενη την χρήση της ετικέτας .

Η Java προσθέτει πολλές λειτουργίες στις ιστοσελίδες που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. Ταυτόχρονα όμως προσθέτει και αρκετούς κινδύνους. Κακόβουλοι χρήστες μπορούν αν εκτελέσουν κώδικα μέσα από μια ιστοσελίδα ο οποίος μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή του χρήστη ή να κλέψει προσωπικά δεδομένα από αυτόν. Συνίσταται η προσοχή των χρηστών στην εκτέλεση Java applet που βρίσκονται ενσωματωμένα σε ιστοσελίδες του διαδικτύου και η χρήση ενημερωμένου λογισμικού πάντα στην τελευταία διαθέσιμη έκδοση.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης