Τι είναι Keyword
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Keyword

Ο όρος Keyword χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μια λέξη κλειδί που δίνει ο χρήστης σε μια μηχανή αναζήτησης έτσι ώστε να βρει ένα ή περισσότερα αποτελέσματα σχετικά με αυτή την λέξη κλειδί. Επίσης μερικά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου ή βάσεων δεδομένων αφήνουν τον χρήστη να συνδέσει ορισμένες λέξεις κλειδιά με τα αντίστοιχα έγγραφα/αρχεία, για να γίνεται πιο γρήγορα και εύκολα η αναζήτηση. Αντί να ερευνηθεί ολόκληρο το αρχείο, το πρόγραμμα αναζήτησης εξετάζει μόνο τους καταλόγους που είναι καθορισμένοι από τον χρήστη για τις συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά σε κάθε αρχείο.

Ο όρος χρησιμοποιείται επίσης και για περιγράψει τις λέξεις κλειδιά που ορίζονται για μια διαφημιστική καμπάνια. Αυτές οι λέξεις κλειδιά χρησιμοποιούνται για να εμφανιστεί η κατάλληλη διαφήμιση με βάση την αναζήτηση που έκανε ο χρήστης. Οι λέξεις κλειδιά ορίζονται από τον δημιουργό της διαφημιστικής καμπάνιας κατά την διαδικασία δημοσίευσης της.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης