Τι είναι Meta Tag
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Meta Tag

Ένα Meta Tag είναι μια ετικέτα στον κώδικα της HTML (Hypertext Markup Language) που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα δεδομένα μιας ιστοσελίδας. Μια τέτοια ετικέτα μπορεί να περιλαμβάνει πολλών τύπων πληροφορίες όπως την περιγραφή της ιστοσελίδας, λέξεις κλειδιά για την εμφάνιση της από μηχανές αναζήτησης, τον συγγραφέα του άρθρου και άλλα.

Οι ετικέτες τοποθετούνται πάντα μέσα στην ετικέτα του HTML εγγράφου. Μια ετικέτα συντάσσεται μαζί με παραμέτρους για το όνομα (name) της και για το περιεχόμενο (content) της. Ένα παράδειγμα ετικέτας για την περιγραφή (description) μιας ιστοσελίδας φαίνεται παρακάτω.


<meta name="description" content="Example Meta"/>

...
 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης