Τι είναι Mozilla Firefox
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Mozilla Firefox

Ο Mozilla Firefox είναι ένα δωρεάν και ανοικτού κώδικα πρόγραμμα περιήγησης του διαδικτύου (web browser) το οποίο δημιουργήθηκε το 2002 και είναι βασισμένο στον παλαιότερο κώδικα του Netscape web browser.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζει περιλαμβάνουν:

  • Περιήγηση σε καρτέλες.
  • Δημιουργία σελιδοδεικτών.
  • Διαχειριστής λήψεων.
  • Ιδιωτική περιήγηση.
  • Παραμετροποίηση του με χρήση θεμάτων.
  • Υποστήριξη περισσότερων λειτουργιών και χαρακτηριστικών μέσα από την εγκατάσταση πρόσθετων plugins.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης