Τι είναι MySQL
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι MySQL

Η MySQL είναι ένα ανοιχτού κώδικα περιβάλλον διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (Relational DataΒase Management System - RDBMS) το οποίο δημιουργήθηκε το 1995.

Μέσω αυτού ο χρήστης μπορεί να προσθέτει, να ανακτεί και να διαχειρίζεται πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων. Ο όρος σχεσιακή για το περιβάλλον MySQL σημαίνει ότι οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ξεχωριστούς πίνακες ανάλογα με το είδος τους και όχι όλες μαζί σε έναν ενιαίο μεγάλο πίνακα. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να καθιερωθούν σχέσεις μεταξύ των πινάκων και οι πληροφορίες να ανακτώνται χρησιμοποιώντας την Δομημένη Γλώσσα Διατύπωσης Ερωτήσεων SQL (Structured Query Language).

Μερικά χαρακτηριστικά της MySQL είναι:

  • Υποστήριξη για πολλές πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα.
  • Υποστήριξη κρυπτογράφησης SSL.
  • Υποστήριξη προσωρινής αποθήκευσης ερωτημάτων (query caching).
  • Υποστήριξη του προτύπου Unicode.
  • Υποστήριξη ευρετηριοποίησης και αναζήτησης ολόκληρου του κειμένου των πληροφοριών που αποθηκεύει.
  • Υποστήριξη διαδικασιών που εκτελούνται αυτόματα (triggers) στην περίπτωση κάποιου συμβάντος μέσα στην βάση, όπως μια ενημέρωση δεδομένων ή διαγραφή.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης