Τι είναι Directory
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Directory

Ο όρος Directory στην επιστήμη των υπολογιστών αναφαίρεται σε έναν κατάλογο ή μια δομή που περιέχει άλλα αρχεία ή/και άλλους καταλόγους ενός υπολογιστή. Ένας κατάλογος μπορεί επίσης να περιέχει δείκτες (συντομεύσεις) προς άλλα αρχεία ή καταλόγους και όχι τα ίδια τα αρχεία. Ο όρος κατάλογος είναι ευρύτερα γνωστός και με τον όρο φάκελος. Η συνήθης χρήση ενός καταλόγου είναι να αποθηκεύει αρχεία που έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους, χωρίς βέβαια αυτό να είναι απαραίτητο.

Σε ένα ιεραρχικό σύστημα αρχείων, δηλαδή ένα σύστημα στο οποίο τα αρχεία και οι κατάλογοι οργανώνονται κατά τέτοιο τρόπο που να μοιάζουν με ένα δέντρο, ένας κατάλογος που περιέχεται μέσα σε έναν άλλο κατάλογο ονομάζεται υποκατάλογος του. Οι όροι παιδιού και γονέα (child and parent) χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν την σχέση ανάμεσα σε ένα υποκατάλογο (child) και τον κατάλογο (parent) μέσα στον οποίο έχει αρχειοθετηθεί.

Ο κορυφαίος κατάλογος σε ένα σύστημα αρχείων ο οποίος δεν έχει δικό του γονέα, ονομάζεται ριζικός κατάλογος (root directory).

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης