Τι είναι Open Source
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Open Source

Ο όρος Open Source χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει των πηγαίο κώδικα εφαρμογών που είναι ελεύθερα διαθέσιμος σε όποιον προγραμματιστή θέλει να τον μελετήσει, τροποποιήσει, διανείμει και χρησιμοποιήσει για την ανάπτυξη νέου δικού του λογισμικού.

Επίσης μπορεί να αναφέρεται και σε μία ολόκληρη εφαρμογή ή σε ένα λειτουργικό σύστημα όπως το Linux τα οποία διανέμονται ελεύθερα και δωρεάν. Οι χρήστες αυτών των εφαρμογών ή λειτουργικών συστημάτων μπορούν να διορθώσουν τυχόν προβλήματα, να προσθέσουν νέα χαρακτηριστικά ή να τα προσαρμόσουν για άλλες χρήσεις.

Αυτό το είδος λογισμικού κρύβει μερικούς κινδύνους. Από την άποψη της ασφαλείας το λογισμικό ανοικτού κώδικα μπορεί να επιτρέψει σε κακόβουλους χρήστες να γνωρίζουν τις αδυναμίες του πιο εύκολα από ό,τι ενός λογισμικού κλειστού κώδικα. Συνίσταται οι χρήστες λογισμικού ανοιχτού κώδικα να ενημερώνουν συχνά τις εφαρμογές αυτές ώστε να έχουν πάντα διορθωμένα τα κενά ασφαλείας.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης