Τι είναι Password
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Password

Ο όρος Password ή αλλιώς Κωδικός Πρόσβασης αναφέρεται σε μία συμβολοσειρά μυστικών χαρακτήρων ή λέξεων που απαιτείται να δοθεί για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε έναν υπολογιστή, σε έναν λογαριασμό, σε ένα αρχείο ή κάπου αλλού.

Ένας κωδικός πρόσβασης σε συνδυασμό με ένα όνομα χρήστη χρησιμοποιούνται για την αυθεντικοποίηση ενός εξουσιοδοτημένου χρήστη και εξασφαλίζουν ότι μόνο αυτός θα μπορέσει να αποκτήσει συγκεκριμένες πληροφορίες μετά από την σωστή εισαγωγή τους.

Για να είναι δυνατό ένα password θα πρέπει να ακολουθεί όλα τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Να έχει μέγεθος τουλάχιστον 12 χαρακτήρες και πάνω.
  • Να περιέχει αριθμούς, σύμβολα, κεφαλαία και μικρά γράμματα.
  • Να μην είναι μια λέξη ή συνδυασμός λέξεων που υπάρχει σε κάποιο λεξικό.
  • Να μην βασίζεται σε προφανείς αντικαταστάσεις γραμμάτων. Για παράδειγμα ο κωδικός "Web Hosting" δεν διαφέρει και πολύ από τον κωδικό "W3b H0st1ng".
  • Να μην περιέχει επανάληψη χαρακτήρων στην σειρά.

Προσπαθήστε να ενσωματώσετε τα περισσότερα αν όχι όλα από τα παραπάνω ώστε ο κωδικός πρόσβασης να είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί από κάποιον κακόβουλο χρήστη.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης