Τι είναι Traffic
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Traffic

Ο όρος Traffic ή στα ελληνικά Κίνηση αναφέρεται στην ροή τον δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται σε ένα δίκτυο είτε τοπικά είτε στο Διαδίκτυο.

Εξαιτίας προβλημάτων που δημιουργούνται από την υπερφόρτωση των δικτύων πολλές φορές οι διαχειριστές τους αναλαμβάνουν να ελέγξουν την κίνηση όταν αυτά δυσλειτουργούν. Αυτό γίνεται είτε με το να μειώνουν την κίνηση των πακέτων κρατώντας τα σε μία ουρά αναμονής είτε με την ολική παρεμπόδιση μεταφοράς των πακέτων.

Για παράδειγμα αν πολλοί χρήστες θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια ιστοσελίδα τότε αυτό θα οδηγήσει σε περισσότερη κίνηση στον διακομιστή όπου αυτή φιλοξενείται με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια κατάσταση συμφόρησης και ίσως να υπάρξει ακόμη και αδυναμία πρόσβασης για μερικούς από αυτούς τους χρήστες ή να προκύψουν μικρές/αργές ταχύτητες μεταφοράς των δεδομένων.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης