Λέξεις που αρχίζουν από: A
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: A

  Anonymous FTP
O Anonymous FTP είναι εξυπηρετητής, ο οποίος μέσω της υπηρεσίας ftp δίνει τη δυνατότητα σε κάθε χρήστη να έχει πρόσβαση και δυνατότητα ...
  Antivirus
Το Antivirus είναι ένα πρόγραμμα προστασίας ενός υπολογιστή από κακόβουλο λογισμικό. Το πρόγραμμα αυτό φροντίζει τακτικά να ψάχνει τον ...
  Authentication
Το Authentication (αυθεντικοποίηση) είναι η διαδικασία ταυτοποίησης ενός χρήστη και συνήθως γίνεται με έλεγχο του ονόματος χρήστη (user...
  Anti-spam
Ο όρος Anti-spam αναφέρεται σε οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό ή διαδικασία που χρησιμοποιείται για να αντιμετωπίσει την διάδοση spam μηνυ...
  Autoresponder
Το autoresponder είναι μια εφαρμογή η οποία απαντά με αυτόματο τρόπο σε emails που καταφθάνουν σε αυτή. Οι autoresponders συνήθως χρησι...
  Access Control - Έλεγχος Πρόσβασης
Ο όρος Access control αναφέρεται στην τεχνική ασφαλείας που χρησιμοποιείται για τον περιορισμό πρόσβασης κάποιου ατόμου ή κάποιας εφαρμ...
  ASCII - American Standard Code For Information Interchange
Το ASCII (American Standard Code for Information Interchange) είναι ένα σύστημα κωδικοποίησης πληροφοριών στο οποίο όλες οι τιμές, συμπ...
  Anchor
Ο όρος Anchor αφορά ένα σύνδεσμο μια ιστοσελίδας. Μοιάζει σαν ένας κανονικός απλός σύνδεσμος με την διαφορά πως δεν μεταφέρει τον χρήστ...
  Attachment
Tα attachments είναι αρχεία που επισυνάπτονται στην αλληλογραφία που ανταλλάσουν οι χρήστες του διαδικτύου. Τα αρχεία αυτά συνήθως είνα...
  Applet
Ένα Applet είναι συνήθως μια εφαρμογή που εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία με περιορισμένες δυνατότητες, είτε ως αυτούσια εφαρμογή ε...
  Apache Server
Ο Apache HTTP Server, συχνά αποκαλούμενος Apache, είναι ένα λογισμικό web server με ευρεία χρήση στο διαδίκτυο. Η ανάπτυξή του ξεκίνησε...
  ASP - Active Server Pages
Η ASP (Active Server Pages) είναι μια γλώσσα ανάπτυξης κώδικα HTML σελίδων όπως η JavaScript. Η διαφορά τους είναι πως η ASP εκτελεί...
  Access Provider
Με τον όρο Access Provider περιγράφουμε έναν πάροχο διαδικτύου (Internet service provider - ISP), έναν φορέα δηλαδή ο οποίος παρέχει υπ...
  AUP - Acceptable Use Policy
Το AUP (Acceptable Use Policy) επίσης γνωστό ως TOS (Termes Of Service - όροι χρήσης) αφορά την πολιτική χρήσης ενός παρόχου υπηρεσιών ...
  Audit Trail
Το Audit Trail είναι ένα τεκμηριωμένο αρχείο που καταγράφει τους επισκέπτες ενός υπολογιστικού συστήματος και τις λειτουργίες που έχει ...
  ALT (ετικέτα)
Η ετικέτα Alt χρησιμοποιείται για να περιγράψει το περιεχόμενο μιας εικόνας, για παράδειγμα σε έναν χρήστη με προβλήματα όρασης που επι...
  ADN - Advanced Digital Network
Το ADN (Advanced Digital Network) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια μισθωμένη ιδιωτική ψηφιακή γραμμή για μεταφ...
  ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line
Το ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) είναι μια τεχνολογία ψηφιακής συνδρομητικής γραμμής (DSL) που επιτρέπει την ταχύτερη μετάδ...
  ACK
Το ACK είναι ένας ειδικός τύπος μηνύματος που στέλνεται μεταξύ των υπολογιστών σε ένα δίκτυο για να ενημερώσει τον αποστολέα πως τα δεδ...
  Active Desktop
Το Active Desktop (ενεργή επιφάνεια εργασίας) ήταν ένα χαρακτηριστικό μιας προαιρετικής ενημέρωσης των Windows για τον Microsoft Intern...
  ActiveX
Το ActiveX ήταν μια τεχνολογία της Microsoft που έδινε την δυνατότητα σε προγραμματιστές να συμπεριλάβουν τις COM (component objec...
  Add-on
Ο όρος Add-on μπορεί αν αναφέρεται σε πολλά και διαφορετικά πράγματα. Είτε λογισμικό είτε συσκευές ενός υπολογιστή όπως: ένα Plugi...
  AGP - Accelerated Graphics Port
Το AGP (Accelerated Graphics Port) ήταν μια θύρα επάνω στην μητρική πλακέτα ενός υπολογιστή που επέτρεπε την επικοινωνία μεταξύ της κάρ...
  ALGOL - ALGOrithmic Language
Η ALGOL (ALGOrithmic Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου, που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1950 για επιστημονικέ...
  Alias
Ένα ψευδώνυμο τομέα (Domain Alias) είναι ένα όνομα τομέα (domain) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό όνομα για έναν άλλο τομέα...
  Algorithm
Ως Algorithm ή αλλιώς Αλγόριθμος χαρακτηρίζεται ένα σύνολο βημάτων και οδηγιών που δίνονται σε έναν υπολογιστή για να ολοκληρωθεί ...
  ALU - Arithmetic Logic Unit
ALU είναι η αριθμητική και λογική μονάδα, μέρος της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (ΚΜΕ) που εκτελεί τις βασικές αριθμητικές και λογικέ...
  ASIC - Application Specific Integrated Circuit
Ο όρος ASIC (application-specific integrated circuit) αναφέρεται σε ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα επεξεργαστή που έχει κατασκευαστεί για μια...
  Aspect Ratio - Αναλογία οθόνης
Ο όρος Aspect ratio αναφέρεται στην αναλογία του πλάτους και ύψους μιας οθόνης ή εικόνας. Η αναπαράσταση αυτής της αναλογίας γίνεται χρ...
  Asynchronous Communication - Ασύγχρονη επικοινωνία
Ο όρος Ασύγχρονη επικοινωνία αναφέρεται στην ανταλλαγή μηνυμάτων και δεδομένων, όπως μεταξύ των συσκευών σε έναν υπολογιστή, σύμφωνα με...
  AWStats
Το AWStats είναι ένα δωρεάν ανοιχτού κώδικα εργαλείο αναφορών για δημιουργία αναλυτικών στοιχείων ιστού (Web analytics). Το εργαλείο αυ...
  Addon Domain
Ένα Addon Domain είναι ένα πλήρες λειτουργικό όνομα χώρου (domain name) που δηλώνεται ως επιπρόσθετο του κεντρικού domain σε ένα πακέτο...
  Auto Installer
Το Auto Installer είναι ένα είδος εργαλείου που χρησιμοποιείται σε πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων (hosting) για να διευκολύνει του χρήστ...
  Auto Responder
Το Auto Responder είναι μια λειτουργία που προσφέρεται μαζί με ένα λογαριασμό φιλοξενίας στον οποίο έχει ρυθμιστεί ένας ή περισσότεροι ...
  Address Bar
Μια Address Bar ή αλλιώς Μπάρα Διευθύνσεων είναι ένα γραφικό στοιχείο ελέγχου που συνήθως βρίσκεται σε ένα πρόγραμμα περιήγησης (browse...
  Absolute Path
Μια Απόλυτη Διαδρομή (Absolute Path) είναι μια διεύθυνση στο Διαδίκτυο η οποία εμφανίζει ολόκληρη την διαδρομή προς το επισκεπτόμενο αρ...
  A Record
Μια Εγγραφή A (A record) είναι ένα είδος DNS εγγραφής που χρησιμοποιείται για να αντιστοιχίσει ένα όνομα χώρου (domain name) σε μια διε...
  AdWords
Το AdWords είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία διαφημίσεων από την Google. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να προβάλουν την ιστοσελίδα τους ...
  AdSense
Το AdSense είναι μια υπηρεσία διαφημίσεων της Google η οποία φροντίζει να εμφανίζει διαφημίσεις σε συνεργαζόμενες ιστοσελίδες, σε αναζη...
  Adware
Το Adware είναι ένα είδος λογισμικού που εγκαθίσταται στην συσκευή του χρήστη και προβάλει ανεπιθύμητες διαφημίσεις όποτε αυτός είναι σ...
  AJAX - Asynchronous JavaScript And XML
Η AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) είναι ένα σύνολο τεχνικών ανάπτυξης ασύγχρονων εφαρμογών στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιεί πολλές...
  API - Application Programming Interface
Το API (Application Programming Interface) ή αλλιώς Διεπαφή Προγραμματισμού Εφαρμογών αναφέρεται στις εντολές (διεπαφή) των προγραμματι...
  Attack
Μια Επίθεση (Attack) είναι οποιαδήποτε προσπάθεια καταστροφής, έκθεσης, αλλαγής, απενεργοποίησης, κλοπής ή απόκτησης δεδομένων, μη εξου...
  Autocomplete
Ο όρος Autocomplete αναφέρεται σε ένα χαρακτηριστικό μιας εφαρμογής όπου ο χρήστης πληκτρολογεί ένα κείμενο σε κάποιο πεδίο και η εφαρμ...
  Absolute Domain Name - Fully Qualified Domain Name
Ένα Πλήρως Αναγνωρισμένο Όνομα Τομέα (Fully Qualified Domain Name) γνωστό και ως Απόλυτο Όνομα Τομέα (Absolute Domain Name) είναι το όν...
 IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης