Λέξεις που αρχίζουν από: B
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: B

  Browser - Πρόγραμμα περιήγησης
Ένα πρόγραμμα περιήγησης ή αλλιώς Browser είναι μια εφαρμογή σε έναν υπολογιστή ή κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιείται από έναν χρήστη γ...
  Banner
Ο όρος Banner αναφέρεται σε μια χαρακτηριστικά ορθογώνια ή τετράγωνη διαφήμιση που τοποθετείται σε μια ιστοσελίδα είτε στο πάνω μέρος, ...
  Backup και Backup Restore - Αντίγραφο ασφαλείας και Επαναφορά
Ο όρος Backup ή αλλιώς αντίγραφο ασφαλείας αναφέρεται στην διαδικασία αντιγραφής και αρχειοθέτησης ενός αρχείου ή πολλών αρχείων σε μια...
  Bandwidth - Εύρος ζώνης
Ο όρος Bandwidth (εύρος ζώνης) αναφέρεται στην ποσότητα των δεδομένων που μπορούν να μεταδοθούν σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέ...
  Bug - Σφάλμα
Ο όρος Bug ή αλλιώς σφάλμα μιας εφαρμογής λογισμικού αναφέρεται σε ένα λάθος, ελάττωμα, αποτυχία ή βλάβη που την αναγκάζει να παράγει έ...
  BPS - Bits ανά δευτερόλεπτο
Ο όρος BPS (Bits-Per-Second) αναφέρεται στην μονάδα μέτρησης της ταχύτητας μεταφοράς (αποστολής ή λήψης) δεδομένων από ένα μέρος σε ένα...
  Bookmark - Σελιδοδείκτης
Ο όρος Bookmark ή αλλιώς σελιδοδείκτης είναι ένα χαρακτηριστικό που υποστηρίζουν σχεδόν όλοι τα προγράμματα περιήγησης (browsers) και τ...
  B2B - Business-to-Business
Ο όρος B2B (business-to-business) χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει τις συναλλαγές που γίνονται από επιχειρήσεις που πωλούν τα προϊόν...
  B2C - Business-to-Consumer
Ο όρος B2C (business-to-consumer, επιχείρηση-σε-καταναλωτή) χρησιμοποιόταν παλαιότερα για τις επιχειρήσεις οι οποίες πωλούσαν τα προϊόν...
  Backbone
Ο όρος Backbone χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει το κομμάτι ενός δικτύου που μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης δεδομένων. ...
  Blog
Ο όρος Blog είναι μια παράφραση της λέξης weblog και αναφέρεται σε μια μη εμπορική και πολλές φορές προσωπική ιστοσελίδα που ενημερώνει...
  Broadband
Ο όρος Broadband στις τηλεπικοινωνίες χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα δίκτυο μέσα στο οποίο τα δεδομένα κινούνται με υψηλές ταχ...
  Bit
Ο όρος Bit είναι μια συντομογραφία των λέξεων binary και digit και αντιπροσωπεύει την μικρότερη βασική μονάδα αποθήκευσης πληροφοριών σ...
  Balloon Help
Ο όρος Balloon help (φυσαλίδα - συννεφάκι βοήθειας) χαρακτηρίζει ένα γραφικό σε μορφή φυσαλίδας, όπως οι φυσαλίδες κειμένου σε διάφορα ...
  Bang Path - Μονοπάτι Αναπήδησης
Ο όρος Bang Path (μονοπάτι αναπήδησης) χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για να προσδιορίσει την διαδρομή που θα έπρεπε να διανύσει ένα μήνυμ...
  Batch File - Αρχείο δέσμης
Ο όρος Batch file (αρχείο δέσμης) χαρακτηρίζει ένα αρχείο του υπολογιστή το οποίο περιέχει μια λίστα - ομάδα εντολών που θα εκτελεστούν...
  Baud
Ο όρος Baud αντιπροσωπεύει μια μονάδα ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων που είναι ίση με τον αριθμό των φορών που ένα σήμα αλλάζει κατάστασ...
  BBS - Bulletin Board System
Ένα σύστημα BBS (bulletin board system - σύστημα πίνακα ανακοινώσεων) είναι ένα λογισμικό που εκτελείται σε ένα διακομιστή και επιτρέπε...
  Beta Version - Δοκιμαστική έκδοση
Ο όρος Beta version ενός λογισμικού ή ενός προγράμματος εφαρμογής αναφέρεται σε μια δοκιμαστική έκδοση του που διανέμεται συνήθως σε έν...
  Boot Disk
Ο όρος Boot disk χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει ένα αφαιρούμενο μέσο (δισκέτα, μνήμη USB ή CD) που περιέχει τα απαραίτητα αρχεία γ...
  Backorder
Το Backorder είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από την IP.GR και βοηθάει τους χρήστες να κατοχυρώσουν ένα όνομα χώρου μόλις αυτό γίνει...
  Back End
Με τον όρο Back end χαρακτηρίζεται το σύστημα το οποίο χειρίζεται ένας διαχειριστής και βρίσκεται στο πίσω μέρος μιας εφαρμογής που χρη...
  Backlink
Με τον όρο Backlink χαρακτηρίζεται ένας σύνδεσμος μέσα σε μια ιστοσελίδα ο οποίος δείχνει σε μια άλλη ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο. Αυτού τ...
  BCC - Blind Carbon Copy
Το BCC (blind carbon copy) που στα ελληνικά μεταφράζεται ως κρυφή κοινοποίηση αντιγράφου, είναι μια επιλογή που υπάρχει διαθέσιμη στις ...
  Blogger
Ο Blogger είναι το άτομο το οποίο διαχειρίζεται και ενημερώνει το περιεχόμενο μέσα σε ένα Blog. Τα άρθρα που γράφει ένας Blogger μπορεί...
  Bot
Ο όρος Bot αναφέρεται σε οποιοδήποτε είδος λογισμικού μπορεί να λειτουργεί αυτόνομα και να συμπεριφέρεται σαν άνθρωπος. Υπάρχουν δι...
  Broken Link
Ο όρος Broken link αναφέρεται σε έναν σύνδεσμο μιας ιστοσελίδας ο οποίος οδηγεί σε σελίδα που για κάποιον λόγο δεν λειτουργεί. Τέτοιοι ...
  Brute Force Attack
Ο όρος Brute force attack είναι μια τεχνική κακόβουλης επίθεσης η οποία προσπαθεί να μαντέψει έναν κωδικό πρόσβασης για κάποιον λογαρια...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης