Λέξεις που αρχίζουν από: C
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: C

  Chat
Το Chat είναι μια μορφή επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο μεταξύ δύο ή και περισσότερων χρηστών (ομαδική συνομιλία) μέσω ενός υπολογιστή...
  Cracking
Ο όρος Cracking ή Software Cracking χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την παράνομη παράκαμψη/αφαίρεση των διάφορων τεχνικών προστασία...
  CGI - Common Gateway Interface
To CGI (Common Gateway Interface) είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση πληροφοριών μεταξύ ενός διακομιστή (se...
  Client - Server
To μοντέλο Client-Server είναι μια δομή μεταξύ δύο ή περισσότερων δικτυωμένων υπολογιστών έτσι ώστε να μοιράζονται τον φόρτο εργασίας γ...
  Cookies
Τα Cookies είναι πληροφορίες που στέλνονται από τον διακομιστή μιας ιστοσελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης (browser) οι οποίες αποθηκεύον...
  Copy Protection
Ο όρος Copy protection (προστασία αντιγραφής) χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το υλικό ή το λογισμικό με το οποίο τα εμπορικά προγρ...
  Crawler
Ένας Crawler (ή αλλιώς spider) είναι ένα πρόγραμμα που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο συλλέγοντας ιστοσελίδες. Ένα τέτοιο πρόγραμμα ακολουθεί...
  Computer Graphics
Ο όρος Computer Graphics ή αλλιώς γραφικά υπολογιστή χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίζει διάφορες διαδικασίες ή αρχεία σε έναν υπολογισ...
  Certificate Authority
Μια Certificate Authority (αρχή έκδοσης πιστοποιητικών - CA) είναι μια οντότητα που εκδίδει ψηφιακά πιστοποιητικά. Ένα ψηφιακό πιστοποι...
  Co-location
Ο όρος Co-lacation περιγράφει ένα είδος κέντρου δεδομένων (data center) όπου ο εξοπλισμός, ο χώρος και το εύρος ζώνης είναι διαθέσιμα π...
  Control Panel - Πίνακας ελέγχου
Το Control Panel (πίνακας ελέγχου) είναι μια εφαρμογή διαχείρισης που είναι εγκατεστημένη στον διακομιστή της συνδρομής φιλοξενίας μιας...
  Cgi-bin
Ο όρος cgi-bin είναι συνήθως το όνομα του καταλόγου στον εξυπηρετητή της ιστοσελίδας σας (server) μέσα στον οποίο αποθηκεύονται τα CGI ...
  Cyber Cash
Ο όρος CyberCash χρησιμοποιείται γενικά για να προσδιορίσει τα χρήματα μιας οικονομικής συναλλαγής που πραγματοποιείται μέσω διαδικτύου...
  CSP - Commerce Services Provider
Ο όρος CSP (Commerce Services Provider) χαρακτηρίζει έναν πάροχο υπηρεσιών που αφορούν το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω διαδικτύου. Ένας...
  CC - Carbon Copy
Το Cc (carbon copy) που στα ελληνικά μεταφράζεται ως κοινοποίηση αντιγράφου, είναι μια επιλογή που υπάρχει διαθέσιμη στις περισσότερες ...
  CPC - Cost Per Click
Ο όρος CPC (cost per click ή αλλιώς pay per click) αναφέρεται σε ένα τρόπο μάρκετινγκ στο διαδίκτυο που χρησιμοποιούν οι διαχειριστές ι...
  Crash - Κατάρρευση
Ο όρος Crash (κατάρρευση) αναφέρεται στον ξαφνικό και απροσδόκητο τερματισμό της εκτέλεσης ενός προγράμματος που προκαλείται από κάποιο...
  Compatibility
Ο όρος Compatibility (συμβατότητα) χρησιμοποιείται συνήθως για τους δύο παρακάτω λόγους. Ένας λόγος χρήσης του όρου είναι για να δε...
  Compression - Συμπίεση
Ο όρος Compression (συμπίεση) αναφέρεται στην αποθήκευση ενός αρχείου (ή πολλών αρχείων μαζί σε ένα αρχείο) με τέτοιο τρόπο ώστε να μει...
  Checkbox
Το Checkbox ☑ σε ένα περιβάλλον χρήστη, είναι ένα τετράγωνο πεδίο ελέγχου που χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει γραφικά την επιλογή ...
  CSS - Cascading Style Sheet
Ο όρος CSS (Cascading Style Sheet) είναι ένα πρότυπο αρχείου το οποίο προσθέτει εξωτερικά την μορφοποίηση σε ένα έγγραφο του διαδικτύου...
  CAD - Computer-Aided Design
Ο όρος CAD (computer-aided design) αναφέρεται γενικότερα στην σχεδίαση διαφόρων αντικειμένων εφαρμοσμένης μηχανικής, αρχιτεκτονικής και...
  Case-sensitive
Ο όρος Case-sensitive χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύστημα που διακρίνει τους χαρακτήρες μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Για παράδ...
  Character Set
Ένα Character set είναι ένα πλήρες σύνολο συμβόλων και χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα πρόγραμμα ή μπορεί να αναγνωριστ...
  Cleartext
Ο όρος Cleartext χρησιμοποιείται στην κρυπτογράφηση δεδομένων για να περιγράψει το αρχικό-γνήσιο μήνυμα κειμένου όπως αυτό ήταν πριν κρ...
  Click Stream Data
Ένα Clickstream ή αλλιώς clickpath αντιστοιχεί στην διαδρομή που διάλεξε ένας χρήστης κατά την επίσκεψη του σε μια ιστοσελίδα. Είνα...
  Cross Posting
Ο όρος Cross posting χρησιμοποιείται για να περιγράφει την δημοσίευση ενός μηνύματος, συνδέσμου, εικόνας κλπ σε περισσότερες από μια θέ...
  CMS - Content Management System
Ένα CMS (Content Management System) ή αλλιώς Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου είναι μια εφαρμογή για την διαχείριση του περιεχομένου μι...
  CloudLinux OS
Το CloudLinux OS είναι ένα λειτουργικό σύστημα για διακομιστές φιλοξενίας ιστοσελίδων (hosting servers). Έχει σχεδιαστεί να προσφέρει σ...
  Cron Jobs
Το Cron είναι ένα εργαλείο διαθέσιμο σε λειτουργικά συστήματα Linux με βασική του λειτουργία να προγραμματίζει εντολές ή αρχεία εντολών...
  CubeCart
Το CubeCart είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) για ηλεκτρονικά καταστήματα (eshop) στο Διαδίκτυο. Είναι δωρεάν και ανοιχτ...
  CPanel
Το cPanel είναι ένας πίνακας ελέγχου για συστήματα φιλοξενίας ιστοσελίδων που βασίζονται σε Linux και παρέχει ένα γραφικό περιβάλλον μα...
  CNAME Record
Μια CNAME record ή αλλιώς εγγραφή CNAME σε έναν διακομιστή DNS (DNS, DNS server) χρησιμοποιείται για να ορίσει ένα ψευδώνυμο (alias) μι...
  CAPTCHA
Το CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) είναι ένας μηχανισμός που χρησιμοποιείται σε ισ...
  Catfish
Ως Catfish χαρακτηρίζεται ένα άτομο το οποίο προσπαθεί να πλαστοπροσωπήσει κάποιο άλλο άτομο Διαδικτυακά. Αυτή η μέθοδος υποκλοπής ...
  Click Bait
Ως Click bait χαρακτηρίζεται μια πληροφορία στο Διαδίκτυο η οποία έχει ως κύριο σκοπό να προσελκύσει την προσοχή κάποιου χρήστη και να ...
  Cloud Computing
Ο όρος Cloud computing χαρακτηρίζει την τεχνική με την οποία κάποιος χρήστης χρησιμοποιεί ένα δίκτυο απομακρυσμένων διακομιστών (server...
  Contextual Advertising
Ως Contextual advertising χαρακτηρίζεται μια μορφή διαφήμισης στο Διαδίκτυο που εμφανίζει διαφημιστικές καμπάνιες μέσα σε μια ιστοσελίδ...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης