Λέξεις που αρχίζουν από: D
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: D

  Domain Name
Ένα Domain Name είναι η διεύθυνση που δίνουμε σε ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser) για να πλοηγηθούμε σε μια ιστοσελίδα. Ένα Domai...
  DNS Parking
Το DNS Parking είναι μια υπηρεσία που ο web host (καταχωρητής) προσφέρει στους πελάτες του έτσι ώστε αυτοί να εξασφαλίσουν ένα domain n...
  DNS - Domain Name System
Το DNS (Domain Name System) είναι μια υπηρεσία του διαδικτύου που αντιστοιχίζει ένα domain name στην πραγματική διεύθυνση IP μιας ιστοσ...
  Digital Signature
Ένα Digital Signature ή αλλιώς ψηφιακή υπογραφή είναι ένας ψηφιακός κώδικας που μπορεί να σταλεί μαζί με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα ή αρχεί...
  Database - Βάση Δεδομένων
Μια βάση δεδομένων (database) είναι μια οργανωμένη συλλογή πληροφοριών που έχουν σχέση μεταξύ τους αποθηκευμένα σε μια εύκολα προσβάσιμ...
  Directory
Ο όρος Directory στην επιστήμη των υπολογιστών αναφαίρεται σε έναν κατάλογο ή μια δομή που περιέχει άλλα αρχεία ή/και άλλους καταλόγους...
  Download
Η Λήψη (Download) είναι η διαδικασία μεταφοράς (απόκτησης) των δεδομένων ενός αρχείου αντιγράφοντας το από κάποιον άλλον υπολογιστή (συ...
  Dial Up
Το Dial Up ήταν ένας τρόπος σύνδεσης και πρόσβασης ενός υπολογιστή με το Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ένα modem και μια τηλεφωνική γραμμή....
  Data Transfer
Ο όρος Data Transfer αναφέρεται στη διαδικασία μεταφοράς δεδομένων από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον μέσω μιας σύνδεσης (συνήθως στο δι...
  Disk Storage Space
Ο όρος Disk Storage Space προσδιορίζει τον χώρο αποθήκευσης που είναι διαθέσιμος για την αποθήκευση αρχείων στον δίσκο του διακομιστή (...
  Domain Name Registration
Η διαδικασία κατοχύρωσης της διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας (π.χ. www.example.com) μέσω μιας εξουσιοδοτημένης εταιρείας παροχής υπηρεσιών ...
  Domain Transfer
Με τον όρο Domain Transfer περιγράφεται η διαδικασία που ένα domain name μια ιστοσελίδας μεταφέρεται από έναν καταχωρητή διευθύνσεων σε...
  Data Type
Ο όρος Data Type αναφέρεται στο είδος των μεταβλητών που χρησιμοποιούνται στο κώδικα μιας εφαρμογής ή των πληροφοριών που αποθηκεύονται...
  Decryption
Ο όρος Decryption αναφέρεται στην διαδικασία κατά την οποία ένα κωδικοποιημένο ή κρυπτογραφημένο κείμενο ή άλλο είδος αρχείου αποκρυπτο...
  DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol
Το DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο που λειτουργεί σε ένα δίκτυο, είτε τοπικό δίκτυο σπιτιού ή εταιρίας ...
  Data Dictionary
Ένα αρχείο Data Dictionary είναι αυτό το οποίο κρατά τις πληροφορίες που περιγράφουν το περιεχόμενο, την μορφή και την δομή μια βάσης δ...
  Debugging
Ο όρος Debugging ή αλλιώς αποσφαλμάτωση αναφέρεται στην διαδικασία εύρεσης και απομάκρυνσης λογικών, συντακτικών ή/και σχεδιαστικών λαθ...
  Decoder
Ένας Decoder ή αλλιώς αποκωδικοποιητής για την επιστήμη των υπολογιστών μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα με κύριο χαρακτηριστικό του...
  Default
Ο όρος Default ή αλλιώς προεπιλογή αφορά μια εργοστασιακή ρύθμιση που υιοθετείται από ένα πρόγραμμα όταν δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογ...
  Demo
Ο όρος Demo χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις εμπορικές εφαρμογές λογισμικού που διανέμονται δωρεάν σε χρήστες επιτρέποντας τους να...
  Dialog Box
Ένα Dialog box ή αλλιώς πλαίσιο διαλόγου είναι ένα στοιχείο του γραφικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI) μιας εφαρμογής το οποίο είναι ένα μ...
  Distance Learning
Ο όρος Distance learning αναφέρεται σε μια μέθοδο εκμάθησης που πραγματοποιείται από απόσταση όταν ο σπουδαστής / μαθητής και ο δάσκαλο...
  Downtime
Ο όρος Downtime χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένας υπολογιστής (συνήθως διακομιστής - server) δ...
  Domain Name Server
Ένας διακομιστής Domain Name στο διαδίκτυο είναι ένας τύπος κεντρικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται για την λειτουργία του δικτύου DNS...
  DNS Management - Control
Ο όρος DNS management αναφέρεται στις διαδικασίες και λειτουργίες που ακολουθεί ένας διαχειριστής για να αλλάξει και να τροποποιήσει τι...
  Data Center
Ένα Data Center είναι ένας χώρος, συνήθως σε ένα κτίριο, μέσα στον οποίο φιλοξενούνται υπολογιστές, διακομιστές και συστήματα δικτύωσης...
  Dedicated Server
Ένας Dedicated Server είναι ένας διακομιστής ο οποίος μισθώνεται από κάποιον πελάτη για να φιλοξενήσει την ιστοσελίδα του και είναι πλή...
  Domain Redirect και Redirect Cloaked
Ο όρος Domain Redirect ή αλλιώς Ανακατεύθυνση Ονόματος Χώρου αναφέρεται στην τεχνική της μεταφοράς από ένα όνομα χώρου (domain name) σε...
  Drupal
Το Drupal είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού λογισμικού σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) για την ανάπτυξη ιστοσελίδων προσωπικού ή επα...
  DBMS - Database Management System
Ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management System - DBMS) είναι μια εφαρμογή λογισμικού η οποία επιτρέπει σε έναν χρ...
  Database Server
Ένας Database Server είναι ένας διακομιστής (server) ο οποίος φιλοξενεί μια βάση δεδομένων (ή περισσότερες από μία) και έχει ως κύρια λ...
  Denial Of Service - DoS Attack
Ο όρος Denial of Service (Άρνηση Υπηρεσιών - DoS attack) είναι ένα είδος κακόβουλης επίθεσης σε κάποιον διακομιστή προσβάσιμο μέσω Διαδ...
  Dictionary Attack
Ο όρος Dictionary attack χαρακτηρίζει ένα είδος επίθεσης η οποία χρησιμοποιεί ένα μεγάλο σύνολο λέξεων από το λεξικό τις οποίες δοκιμάζ...
  Dynamic Website
Ως Dynamic ή αλλιώς Δυναμική χαρακτηρίζεται μια ιστοσελίδα μέσα στην οποία το περιεχόμενο αλλάζει. Το περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει με ...
  Dynamic IP
Ο όρος Dynamic IP χαρακτηρίζει τον Δυναμικό τρόπο απόδοσης διευθύνσεων IP από έναν πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου σε έναν χρήστη. Με απλά ...
 IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης