Λέξεις που αρχίζουν από: E
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: E

  E-mail
Το E-mail (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) είναι μια υπηρεσία του Διαδικτύου που επιτρέπει την ασύγχρονη ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των χρηστώ...
  E-commerce
Ο όρος E-commerce ή αλλιώς το ηλεκτρονικό εμπόριο χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει όλες τις μορφές αγοράς, ανταλλαγής και συναλλαγών...
  Encoding
Ο όρος Encoding ή αλλιώς κωδικοποίηση αναφέρεται στην διαδικασία μετατροπής μιας μορφής δεδομένων σε μια διαφορετική μορφή. Ένα τέτ...
  Encryption
Ο όρος Encryption ή αλλιώς κρυπτογράφηση είναι η διαδικασία κωδικοποίησης ενός κειμένου ή αρχείου που γίνεται για να αποτρέψει την πρόσ...
  Error Message
Ένα μήνυμα σφάλματος ή Error Message είναι μια μορφή μηνύματος που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή για να ενημερώσει τον χρήστη ό...
  E-Shop
Ο όρος E-Shop αντιπροσωπεύει ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλαδή την ιστοσελίδα μιας επιχείρησης που πουλά ή αγοράζει προϊόντα ή/και υπηρ...
  E-Zine
Ο όρος E-Zine είναι μια συντομογραφία που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την έκδοση κάποιου περιοδικού σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδ...
  Emoticons
Ο όρος Emoticons γνωστός και ως smileys είναι μια συντομογραφία των λέξεων emotion και icons. Στην πραγματικότητα είναι συνδυασμοί ...
  Ethernet
Το Ethernet είναι μια οικογένεια τεχνολογιών σύνδεσης δικτύων που διευκρινίζει την μέθοδο με την οποία οι υπολογιστές και τα στοιχεία τ...
  Extranet
Ο όρος extranet προσδιορίζει ένα ελεγχόμενο ιδιωτικό δίκτυο μιας εταιρίας που επιτρέπει σε πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές και άλλες ε...
  End User
Ο όρος End user σημαίνει τελικός χρήστης και αναφέρεται στον χρήστη ενός προγράμματος ή μιας εφαρμογής υπολογιστών. Είναι ο χρήστης...
  Emulator
Ο όρος Emulator προσδιορίζει την αναπαράσταση μιας συσκευής, υπό τη μορφή λογισμικού ή/και υλικού, η οποία επιτρέπει σε έναν υπολογιστή...
  Error Detection
Η τεχνική Error detection επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα να ανιχνεύσει και να διορθώσει τα λάθος δεδομένα/στοιχεία/πακέτα που λαμβάνει αν α...
  Eudora
Το Eudora ήταν ένα πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιουργήθηκε το 1988 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '90 ήτ...
  Extended Character Set
Ο όρος Extended character set χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τους πρόσθετους χαρακτήρες στο σύστημα χαρακτήρων ASCII από την θέση ...
  E-Marketing
Ο όρος E-marketing αναφέρεται σε οποιαδήποτε τεχνική προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών στο Διαδίκτυο. Οι τεχνικές προώθησης μπορεί να περ...
  Email Authentication
Ο όρος Email Authentication αναφέρεται στην τεχνική αυθεντικοποίησης των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) πως ο αποστολέας ε...
  Email Filtering
Ο όρος Email Filtering αναφέρεται στην τεχνική φιλτραρίσματος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις αυτά παραληφθούν από τον διακομ...
  Email Forwarder
Ο όρος Email Forwarder αναφέρεται στο εργαλείο που είναι διαθέσιμο στο cPanel και επιτρέπει στους χρήστες να προωθούν τα μηνύματα ηλεκτ...
  Email Trace
Το Email Trace ή στα ελληνικά η Ιχνηλάτηση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου είναι η διαδικασία εύρεσης της προέλευσης ενός μηνύματος email χρη...
  E-Learning
Mε τον όρο E-learning χαρακτηρίζεται η διαδικασία εκμάθησης δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας κάποια εφαρμογή μέσω μιας ηλεκτρονικής συσκευής ...
  E-Book
Ο όρος E-book αναφέρεται στην ψηφιακή έκδοση ενός βιβλίου ή συγγράμματος το οποίο μπορεί να αναγνωσθεί από ηλεκτρονικές συσκευές π...
  Embed
Ο όρος Embed ή αλλιώς Ενσωμάτωση είναι η διαδικασία προσθήκης ενός πολυμέσου σε μια ιστοσελίδα το οποίο φιλοξενείται σε διαφορετική ιστ...
  External Link
Ένα External link είναι ένας σύνδεσμος ο οποίος δείχνει προς μια διαφορετική εξωτερική ιστοσελίδα (domain name) από αυτήν που φιλοξενεί...
  Extract (Archive)
Ο όρος Extract περιγράφει την διαδικασία αποσυμπίεσης ενός αρχείου (archive) και επαναφοράς των αρχείων που περιέχει στην κανονική...
 IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης