Λέξεις που αρχίζουν από: F
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: F

  FTP - File Transfer Protocol
Το FTP (File Transfer Protocol) όπως λέει και το όνομα του είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την μεταφορά αρχείων από έναν υ...
  Firewall
Το Firewall ή αλλιώς ένα τοίχος προστασίας είναι ένα σύστημα που προστατεύει ένα δίκτυο επιβλέποντας και ελέγχοντας τις εισερχόμενες κα...
  FAQ - Frequently Asked Questions
Ο όρος FAQ (Frequently asked questions) χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια διαδικτυακή σελίδα που θέτει μια σειρά κοινών ερωτήσεων μ...
  Favicon
Ο όρος Favicon χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το εικονίδιο μιας ιστοσελίδας το οποίο εμφανίζεται στην καρτέλα του προγράμματος περ...
  Forum
Ένα Forum (φόρουμ) είναι ένα είδος ιστοσελίδας στο διαδίκτυο όπου η χρήστες με κοινά ενδιαφέροντα μπορούν να συζητούν τις απόψεις/σημει...
  Free Software Foundation (FSF)
Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1985 από τον Rich...
  Front Page Extensions
Τα Front Page Extensions ήταν μια τεχνολογία λογισμικού που επέτρεπε σε πελάτες (clients) του Microsoft FrontPage να επικοινωνούν με το...
  Forwarding
Ο όρος Forwarding αναφέρεται στην διαδικασία προώθησης ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαφέρει ανάλογα με την πλευρά που λαμ...
  Freeware
Το Freeware είναι ένα είδος ιδιόκτητου λογισμικού το οποίο είναι διαθέσιμο στους χρήστες χωρίς κανένα κόστος. Διανέμεται δωρεάν από τον...
  Favorites
Ο όρος Favorites ή αλλιώς αγαπημένα είναι ένα χαρακτηριστικό που υποστηρίζουν σχεδόν όλα τα προγράμματα περιήγησης (browsers) και το οπ...
  Finger
Ο όρος Finger είναι το όνομα μιας εντολής του Unix λογισμικού που επιτρέπει σε κάποιον να δει τις πληροφορίες των χρηστών ενός συστήματ...
  FDDI - Fiber Distributed Data Interface
Το FDDI (Fiber Distributed Data Interface) είναι ένα πρότυπο για την μεταφορά δεδομένων μέσα σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) το οποίο χρησιμ...
  Feedback
Ο όρος Feedback είναι η ροή πληροφοριών για ένα προϊόν ή μια εφαρμογή λογισμικού. Τέτοια ροή πληροφοριών μπορεί να είναι η εμπειρία ενό...
  File Extension
Ο όρος File extension ή αλλιώς Επέκταση Αρχείου προσδιορίζει τους τρεις τελευταίους χαρακτήρες ενός ονόματος αρχείου, οι οποίοι δείχνου...
  File Format
Ο όρος File format αναφέρεται στην μορφή και την δομή ενός συγκεκριμένου τρόπου που αποθηκεύονται τα δεδομένα μέσα σε ένα αρχείο στον υ...
  Fourth-generation Language (4GL)
Ο όρος Fourth-generation language (4GL) προσδιορίζει έναν τύπο γλώσσας προγραμματισμού που σχεδιάστηκε για την δημιουργία εφαρμογών με ...
  Font
Ο όρος Font είναι ένα πλήρες σύνολο τυπογραφικών στοιχείων με ίδια σχεδίαση, μέγεθος ή/και χρώμα (έντονα, πλάγια, υπογραμμισμένα κλπ) γ...
  Fragmentation
Ο όρος Fragmentation ή αλλιώς κατακερματισμός αναφέρεται στον τρόπο που ένα αρχείο αποθηκεύεται στην μνήμη ενός σκληρού δίσκου σε πολλά...
  Function
Μια Function ή αλλιώς συνάρτηση/μέθοδος είναι ένα μικρό κομμάτι κώδικα ενός προγράμματος που παρέχει την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης λε...
  File Manager
Ο File Manager ή αλλιώς Διαχειριστής Αρχείων είναι μια εφαρμογή/εργαλείο ενός υπολογιστή η οποία παρέχει στους χρήστες ένα γραφικό περι...
  Free SSL
Το Free SSL αναφέρεται στην παροχή δωρεάν πιστοποιητικού ασφαλείας SSL για μεγαλύτερη ασφάλεια στην επικοινωνία της ιστοσελίδας με τους...
  Floppy Disk
Το Floppy disk ή αλλιώς Δισκέτα είναι ένα είδος φορητού μαγνητικού δίσκου που πρωτοεμφανίστηκε το 1971 από την εταιρία IBM. Οι πρώ...
  Free Hosting
Ο όρος Free Hosting αναφέρεται στη δωρεάν παροχή πακέτου hosting για τη φιλοξενία της ιστοσελίδας. Η υπηρεσία Δωρεάν Φιλοξενίας της...
  Full Backup
Το Full Backup ή αλλιώς Πλήρες Αντίγραφο Ασφαλείας είναι μια επιλογή διαθέσιμη στον πίνακα έλεγχου cPanel με την οποία ο χρήστης μπορεί...
  Form
Η ετικέτα Form στην γλώσσα σήμανσης ιστοσελίδων HTML χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια περιοχή της ιστοσελίδας που περιέχει πεδία φόρμ...
  Front End
Το Front end είναι το κομμάτι μιας εφαρμογής το οποίο είναι άμεσα προσβάσιμο από τους χρήστες της και τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης