Λέξεις που αρχίζουν από: H
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: H

  Hit
Ο όρος Hit στην επιστήμη των υπολογιστών έχει τις παρακάτω δύο βασικές έννοιες. Ένα Hit κατά κύριο λόγο χρησιμοποιείται για να πε...
  HTTP - Hypertext Transfer Protocol
Το HTTP είναι ένα πρωτόκολλο στο επίπεδο εφαρμογής του TCP/IP που επιτρέπει την μετακίνηση εγγράφων Hypertext και Hypermedia από έναν δ...
  HTML - Hyper Text Markup Language
Η HTML (Hyper Text Markup Language) είναι η τυπική γλώσσα σήμανσης για τη δημιουργία ιστοσελίδων στο Διαδίκτυο. Η HTML περιγράφει την δ...
  Hypertext
Ο όρος Hypertext ή αλλιώς υπερκείμενο προσδιορίζει οποιοδήποτε έγγραφο του διαδικτύου, όπως μια HTML ιστοσελίδα, το οποίο περιέχει δομη...
  Host
Ο όρος Host αναφέρεται σε έναν υπολογιστή φιλοξενίας στον οποίο είναι αποθηκευμένη μια ιστοσελίδα ώστε να είναι προσβάσιμη από χρήστες ...
  Hyperlink
Ο όρος Hyperlink ή αλλιώς υπερσύνδεσμος προσδιορίζει ένα σημείο μιας ιστοσελίδας που περιέχει μια διεύθυνση σύνδεσης με μια άλλη ιστοσε...
  Home Page
Ο όρος Home Page ή αλλιώς αρχική σελίδα έχει διπλή σημασία στον τομέα της πληροφορικής. Η πιο κοινή έννοια του όρου Home Page είναι...
  Hub
Το Hub είναι μια συσκευή ενός δικτύου που συνδέει δύο ή περισσότερες συσκευές έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Ένα h...
  Hypermedia
Ο όρος Hypermedia είναι μια επέκταση του όρου Hypertext και χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα έγγραφα του διαδικτύου που περιλαμβά...
  Helper Application
Μια Helper application είναι μια εξωτερική εφαρμογή που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα από ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser) και του προσ...
  Help Desk
Το Help Desk είναι μία υπηρεσία υποστήριξης που παρέχεται από φορείς και επιχειρήσεις με σκοπό να εξυπηρετεί τους πελάτες και τους τελι...
  Hosting
Το Hosting είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται από μία εταιρία και δίνει αποθηκευτικό χώρο σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους διακομιστές (ser...
  Hosting Resources
Ο όρος Hosting Resources αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των πακέτων που προσφέρει μια εταιρία φιλοξενίας ιστοσελίδων στους πελάτες της. ...
  Hosting Limits
Ο όρος Hosting Limits αναφέρεται στους περιορισμούς που υπάρχουν στην χρήση πόρων μιας υπηρεσίας φιλοξενίας (hosting). Αυτοί οι περιορι...
  HotLink Protection
Ο όρος Hotlink Protection ή αλλιώς Προστασία Hotlink αναφέρεται σε ένα χαρακτηριστικό που είναι διαθέσιμο σε κάθε λογαριασμό φιλοξενίας...
  Hosting Plan - Hosting Package
Ο όρος Hosting Plan - Hosting Package προσδιορίζει το πακέτο φιλοξενίας που μισθώνει ένας πελάτης σε μια εταιρία φιλοξενίας ι...
  Hosts File
Το Hosts file είναι ένα αρχείο του λειτουργικού συστήματος το οποίο χρησιμοποιείται για να αντιστοιχίσει ονόματα χώρου (domain name) σε...
  Hotlinking
Το Hotlink είναι η απευθείας σύνδεση των αρχείων (εικόνες, βίντεο, κτλ.) μιας ιστοσελίδας σε μια άλλη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατα...
  Htaccess
Το .htaccess (Hypertext Access) είναι ένα αρχείο ρυθμίσεων που χρησιμοποιείται σε διακομιστές με το λογισμικό Apache Web Server. Όταν ο...
  Hacker
Ως Hacker χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε κακόβουλος χρήστης έχει γνώσεις ώστε να αποκτήσει πρόσβαση σε κάποιον λογαριασμό ή σύστημα χωρίς ...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης