Λέξεις που αρχίζουν από: I
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: I

  IP Address
Μια διεύθυνση IP (IP address) είναι μια μοναδική διεύθυνση με την οποία αναγνωρίζεται κάθε συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε ένα δίκτυο ...
  IMAP - Internet Message Access Protocol
Το IMAP (Internet Message Access Protocol) είναι ένα πρωτόκολλο του Διαδικτύου που χρησιμοποιείται από προγράμματα πελατών αλληλογραφία...
  IP Blocking
Το IP blocking είναι μια μορφή ασφαλείας που χρησιμοποιείται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το Διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε άλλο τύπο διακο...
  IIS - Internet Information Services
Το IIS (Internet Information Services) είναι ένα πακέτο λογισμικού για διακομιστές (web servers), το οποίο υποστηρίζει τα πρωτόκολλα HT...
  IEEE - Institute Of Electrical And Electronics Engineers
Η IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) είναι ένας οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1963 και η οποία έχει ως στόχο "Τ...
  InterNIC
Ο InterNIC (Internet Network Information Center) ήταν ένας οργανισμός ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την διαχείριση των καταχωρήσεων ονομά...
  Internet
Το Internet (Διαδίκτυο) είναι ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που είναι διασυνδεδ...
  Intranet
Ένα Intranet ή αλλιώς Εσωτερικό Δίκτυο είναι ένα ιδιωτικό δίκτυο που περιορίζεται μέσα στο περιβάλλον μιας εταιρείας ή μιας επιχείρησης...
  IRC - Internet Relay Chat
Το IRC (Internet Relay Chat) είναι ένα πρωτόκολλο του επιπέδου εφαρμογής στο μοντέλο OSI το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία των χρηστών...
  IDS - Intrusion Detection System
Ένα IDS (Intrusion Detection System) είναι μια συσκευή ή μια εφαρμογή η οποία ψάχνει και ελέγχει ένα σύστημα ή ένα δίκτυο για ύποπτες δ...
  ISDN - Intergrated Services Digital Network
Το ISDN (Intergrated Services Digital Network) αποτελείται από ένα σύνολο προτύπων που επιτρέπουν την μετάδοση δεδομένων ψηφιακά μέσω τ...
  Intellectual Property Rights
Τα Intellectual property rights ή αλλιώς τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι παρόμοια με κάθε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας. Επιτρέ...
  Interactive
Ο όρος Interactive ή στα ελληνικά Διαδραστικό χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει οποιοδήποτε σύστημα ή εφαρμογή που ανταποκρίνεται άμε...
  Image Processing
Ο όρος Image processing αναφέρεται στην τεχνική ψηφιακής επεξεργασίας μιας εικόνας, φωτογραφίας ή ακόμη και ενός video. Η διαδικασί...
  ID Protect
Ο όρος ID Protect αναφέρεται σε μια υπηρεσία που προσφέρεται από μια εταιρία καταχώρησης ονομάτων χώρου (domain name) η οποία αποκρύπτε...
  IP Deny Manager
Ο IP Deny Manager (IP Blocker) είναι ένα εργαλείο του πίνακα έλεγχου cPanel κάθε λογαριασμού της IP.GR μέσω του οποίου ο χρήστης μπορεί...
  Inodes
Ο όρος Inodes αναφέρεται στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον σκληρό δίσκο του διακομιστή (server) που φιλοξενεί μια ιστοσελίδα σε έν...
  Installatron
Το Installatron είναι ένα εργαλείο διαθέσιμο σε κάθε πακέτο φιλοξενίας της IP.GR μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν με λίγα μόνο κλικ ν...
  ISP - Internet Service Provider
Ο ISP (Internet Service Provider) είναι ένας οργανισμός ο οποίος παρέχει υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο σε χρήστες που το επιθυμούν ...
  ICANN - Internet Corporation For Assigned Names And Numbers
Ο ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) είναι ένας παγκόσμιος μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος είναι υπεύθυνο...
  Instant Messaging
Ο όρος Instant Messaging χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει την άμεση συνομιλία δύο ή περισσότερων ατόμων στο διαδίκτυο μέσω μηνυμάτων...
  Internal Link
Ο όρος Internal Link χαρακτηρίζει έναν σύνδεσμο που υπάρχει σε μια ιστοσελίδα ο οποίος κατευθύνει τον επισκέπτη σε μια σελίδα ή πόρο τη...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης