Λέξεις που αρχίζουν από: J
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: J

  Java
Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα γενικού σκοπού που βασίζεται στην δομημένη σε κλάσεις λογική προγραμματισμού. Σκοπός της Jav...
  Junk E-mail
Ο όρος Junk email ή αλλιώς spam email χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στην ηλεκτρονική αλληλογραφία που λαμβάνει κάποιος χρήστης στην ...
  JPEG
Το JPEG (Joint Photographic Experts Group) είναι μια μορφή απολεστικής συμπιεσμένης ψηφιακών εικόνων που ονομάστηκε έτσι από την επιτρο...
  Joomla
To Joomla είναι ένα δωρεάν και ανοιχτού λογισμικού σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που εγκαθίσταται σε έναν διακομιστή φιλοξενία...
  JavaScript
Η JavaScript είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για χρήση στο Διαδίκτυο η οποία ερμηνεύεται χωρίς να χρειάζεται μεταγλώττιση σε κώδικα μη...
  JQuery
Η JQuery είναι μια γρήγορη και μικρού μεγέθους βιβλιοθήκη JavaScript η οποία υποστηρίζει ένα μεγάλο σύνολο χαρακτηριστικών. Περιλαμβάνε...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης