Λέξεις που αρχίζουν από: L
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: L

  Linux
Το Linux είναι μια έκδοση δωρεάν και ανοιχτού κώδικα λειτουργικού συστήματος του λογισμικού Unix, που αρχικά αναπτύχθηκε από τον Linus ...
  Log File
Ένα αρχείο Log File χρησιμοποιείται για να καταγράφει όλες τις ενέργειες που γίνονται σε ένα υπολογιστικό σύστημα. Συνήθως ένα αρχείο l...
  Laptop Computer
Ένα Laptop computer είναι ένα ολοκληρωμένο υπολογιστικό σύστημα το οποίο είναι αρκετά μικρό για να είναι φορητό ώστε να μπορεί να το με...
  Laser Printer
Ένας Laser εκτυπωτής είναι μια συσκευή εκτύπωσης κειμένου ή/και γραφικών σε χαρτί με την βοήθεια ενός laser. Ένας εκτυπωτής τέτοιου τύπ...
  LCD - Liquid Crystal Display
Η LCD - Liquid Crystal display είναι μια τεχνολογία επίπεδης οθόνης που χρησιμοποιεί τις ιδιότητες των υγρών κρυστάλλων για να εμφανίσε...
  LAN - Local Area Network
Ένα LAN - Local Area Network είναι ένα τοπικό δίκτυο το οποίο αποτελείται από ένα σύνολο υπολογιστών ή/και συσκευών, συνήθως στην περιο...
  Link
Ένα Link ή αλλιώς Σύνδεσμος είναι μια εικόνα ή ένα σημείο του κειμένου σε μια ιστοσελίδα που ενεργεί ως διαδρομή σε μια άλλη ιστοσελίδα...
  Leech Protect
Το Leech Protect είναι μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε κάθε λογαριασμό cPanel ενός πακέτου φιλοξενίας της IP.GR η οποία χρησιμοπο...
  Lag
Ο όρος Lag χρησιμοποιείται για να περιγράψει την καθυστέρηση κατά την εκτέλεση εφαρμογών, εργασιών ή εντολών σε έναν υπολογιστή λόγω υπ...
  Localhost
Ο όρος Localhost χρησιμοποιείται για να περιγράψει το όνομα (IP διεύθυνση) του τοπικού υπολογιστή που χρησιμοποιείται εκείνη την στιγμή...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης