Λέξεις που αρχίζουν από: N
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: N

  Newsletters
Ο όρος Newsletter είναι η συντόμευση των λέξεων newspaper και informational letter. Γενικότερα ο όρος αυτός χρησιμοποιείται για να περι...
  Nslookup
Το nslookup είναι μια εντολή η οποία υπάρχει διαθέσιμη σε πολλά λειτουργικά σύστημα. Γράφοντας αυτή την εντολή σε ένα τερματικό ο χρήστ...
  Network
Ένα Network ή στα ελληνικά Δίκτυο είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια ομάδα ηλεκτρονικών συσκευών που συνδέονται ...
  Not Found 404
Το μήνυμα λάθους Not found 404 είναι ένας τυπικός κωδικός απάντησης του πρωτοκόλλου HTTP ο οποίος χρησιμοποιείται στην επικοινωνία των ...
  Netiquette
Ο όρος Netiquette είναι μια συντομογραφία των λέξεων Internet και etiquette και αναφέρεται στους άγραφους κανόνες του Διαδικτύου. Αυτοί...
  Node
Ως Node ή αλλιώς Κόμβος μπορεί να χαρακτηριστεί οποιαδήποτε ενεργή ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να επικοινωνήσει με άλλες συσκευές σε...
  NIC - Network Interface Card
Μια κάρτα δικτύου ή αλλιώς Network interface card είναι το εξάρτημα ενός υπολογιστή το οποίο χρησιμοποιείται για την σύνδεση του με κάπ...
  Napster
Το Napster ήταν ένα σύστημα διαμοιρασμού αρχείων που λειτουργούσε μέσω του Διαδικτύου. Από το 1999 μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να μο...
  Newbie
Ο όρος Newbie είναι ένας τίτλος που δίνεται σε κάποιον ο οποίος είναι καινούριος σε ένα συγκεκριμένο θέμα ή δραστηριότητα. Χρησιμοποιεί...
  Nickname
Ένα Nickname ή αλλιώς ψευδώνυμο προσδιορίζει την εναλλακτική ταυτότητα ενός χρήστη που χρησιμοποιείται από τους συμμετέχοντες σε συνομι...
  Null Character
Ο Null Character είναι ένας χαρακτήρας ελέγχου ο οποίος έχει την τιμή "0" (μηδέν). O χαρακτήρας null είναι διαθέσιμος σε πολλά σύνολα χ...
  NOS - Network Operating System
Το λογισμικό Network Operating System είναι ένα Λειτουργικό Σύστημα που εκτελείται σε έναν κεντρικό υπολογιστή ενός τοπικού (LAN) ή άλλ...
  Nginx Server
Ο Nginx Server είναι λογισμικό για διακομιστές ιστοσελίδων (web server) ο οποίος υποστηρίζει εγκατάσταση σε πολλά από τα γνωστά λε...
  Network Topology
Με τον όρο Network Topology ή αλλιώς Τοπολογία Δικτύου χαρακτηρίζεται ο τρόπος εγκατάστασης και οργάνωσης των διάφορων συσκευών - κόμβω...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης