Λέξεις που αρχίζουν από: O
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: O

  Open Source
Ο όρος Open Source χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει των πηγαίο κώδικα εφαρμογών που είναι ελεύθερα διαθέσιμος σε όποιον προγραμματισ...
  Online
Ο όρος online στα ελληνικά σημαίνει "σε σύνδεση" και χρησιμοποιείται για χαρακτηρίσει την κατάσταση μιας συσκευής που είναι συνδεδεμένη...
  Offline
Με τον όρο offline ή αλλιώς "εκτός σύνδεσης" χαρακτηρίζεται η κατάσταση μιας συσκευής η οποία δεν είναι συνδεδεμένη σε κάποιο δίκτυο εί...
  Open Systems Interconnection - OSI
Το μοντέλο Open Systems Interconnection - OSI είναι ένα εννοιολογικό μοντέλο που χαρακτηρίζει και τυποποιεί τις λειτουργίες επικοινωνία...
  Optimization
Ο όρος Optimization ή αλλιώς Βελτιστοποίηση χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις διαδικασίες που ακολουθούνται έτσι ώστε να βελτιωθεί ...
  Operating System
Ένα Operating System ή αλλιώς Λειτουργικό Σύστημα είναι το λογισμικό που ελέγχει την κατανομή και τη χρήση του υλικού ενός συστήματος ό...
  Object-oriented Programming
Ο όρος Object-oriented programming είναι η δημιουργία εφαρμογών υπολογιστή με μια γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη στην ιδέα των αντικε...
  Optical Character Recognition
Ο όρος Optical Character Recognition (OCR) αναφέρεται στην τεχνική με την οποία μια εικόνα που περιέχει κείμενο εισάγεται σε έναν υπολο...
  Open System
Ένα Open system ή αλλιώς Ανοιχτό Σύστημα στον κλάδο των υπολογιστών είναι αυτό που προσφέρει έναν συνδυασμό διαλειτουργικότητας, μεταφε...
  Output Device
Με τον όρο Output Device ή αλλιώς Συσκευή Εξόδου χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε υλικό ή περιφερειακή συσκευή η οποία λαμβάνει δεδομένα από ...
  OpenCart
Το OpenCart είναι έναν δωρεάν σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) ηλεκτρονικών καταστημάτων (eshop). Το OpenCart βασίζεται στην PHP ...
  OsCommerce
Το osCommerce (open source Commerce) είναι μια δωρεάν και ανοιχτού λογισμικού εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου (CMS) ηλεκτρονικών κατα...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης