Λέξεις που αρχίζουν από: R
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: R

  Redirect
Η τεχνική της Ανακατεύθυνσης ή Redirection κάνει μια ιστοσελίδα να είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από μια διευθύνσεις URL. Με αυτόν το...
  Router
Ένα Router ή αλλιώς Δρομολογητής είναι μια συσκευή δικτύου που φροντίζει να μεταφέρει πακέτα δεδομένων ανάμεσα σε δύο ή και περισσότερα...
  Reseller
Ένας Reseller ή στα ελληνικά Μεταπωλητής είναι συνήθως μια μικρή εταιρεία ή άτομο που αγοράζουν προϊόντα ή/και υπηρεσίες τρίτων με σκοπ...
  Registrant
Ένας Registrant είναι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο ή μια εταιρεία που καταχωρεί και χρησιμοποιεί ένα όνομα domain. Αυτό το πρόσωπο μπορεί ...
  Registrar
Ένας Registrar ή στα ελληνικά Καταχωρητής είναι μια εταιρεία που μεσολαβεί για την κατοχύρωση ενός ονόματος χώρου στο Μητρώο ονομάτων α...
  Registry
Το Μητρώο ή Registry είναι ένας οργανισμός που διαχειρίζεται τα ονόματα των domain ανωτάτου επιπέδου (.com, .gr, .org κτλ). Δημιουργεί ...
  Remote Access
Ο όρος Remote Access αναφέρεται στην απομακρυσμένη πρόσβαση και διαχείριση ενός υπολογιστή ή συστήματος το οποίο δεν βρίσκεται στο κοντ...
  Reciprocal Link
Ο όρος Reciprocal Link ή αλλιώς Αμοιβαίος Σύνδεσμος αναφέρεται στο είδος συνδέσμου που τοποθετούν δύο ιστοσελίδες στο διαδίκτυο ώστε να...
  Registered User
Ως Registered user χαρακτηρίζεται ένας χρήστης που χρησιμοποιεί μια υπηρεσία, μια εφαρμογή ή μια ιστοσελίδα και έχει προηγουμένως κάνει...
  RDF - Resource Definition Framework
Το RDF (Resource Definition Framework) είναι ένα σύνολο κανόνων για τη δημιουργία περιγραφής των πληροφοριών (μεταδεδομένα - metadata) ...
  RSS - Rich Site Summary
Το RSS (Rich Site Summary ή Really Simple Syndication) είναι ένα ευρύτερα χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο για την συγκρότηση και την διανομ...
  Range Check
Ο όρος Range check περιγράφει τον έλεγχο των ορίων που μπορεί να έχουν τα αριθμητικά δεδομένα και εξασφαλίζει ότι η τιμή ενός στοιχείου...
  Read-only
Ο όρος Read-only αναφέρεται συνήθως σε δεδομένα ή αρχεία που δεν μπορούν να αλλάξουν, δηλαδή είναι αποθηκευμένα στοιχεία που μπορούν μό...
  Real-time System
Με τον όρο Real-time system ή αλλιώς Συστήματα Πραγματικού Χρόνου χαρακτηρίζονται οι εφαρμογές ή τα λειτουργικά συστήματα που αποκρίνον...
  Recursion
Ο όρος Recursion ή Αναδρομή στην επιστήμη των υπολογιστών και στα μαθηματικά είναι μια τεχνική κατά την οποία η λύση σε ένα πρόβλημα στ...
  Refresh Rate
Ο όρος Refresh rate ή αλλιώς Ρυθμός Ανανέωσης χρησιμοποιείται για να δείξει τον ρυθμό με τον οποίο ανανεώνεται η εικόνα σε μια οθόνη. Ό...
  Relational Database
Μια Relational database είναι μια Σχεσιακή Βάση Δεδομένων που μπορεί να μοιράσει τις πληροφορίες που αποθηκεύει σε πολλαπλούς πίνακες ο...
  Reload
Με το όρο Reload ή αλλιώς Επαναφόρτωση χαρακτηρίζεται η εντολή που δίνει ένας χρήστης σε μια εφαρμογή ή σε ένα πρόγραμμα περιήγησης (br...
  Remote Terminal
Μια συσκευή Remote terminal ή Απομακρυσμένο Τερματικό είναι ένα μηχάνημα το οποίο συνδέεται με έναν απομακρυσμένο υπολογιστή για να εκτ...
  Resolution
Ο όρος Resolution ή αλλιώς Ανάλυση είναι ένα χαρακτηριστικό μιας οθόνης που προσδιορίζει τον αριθμό των ευδιάκριτων pixels που μπορούν ...
  Response Time
Ο όρος Response time ή Χρόνος Απόκρισης αναφέρεται στον χρόνο που περνάει μέχρι ένα σύστημα να ανταποκριθεί σε μια εντολή που θα του δο...
  RV Sitebuilder
Το RV Sitebuilder είναι ένα εργαλείο που παρέχεται με κάθε λογαριασμό φιλοξενίας της IP.GR και επιτρέπει στους πελάτες να χτίσουν την δ...
  Ransomware
Το Ransomware είναι ένας τύπος κακόβουλου λογισμικού το οποίο όταν εγκατασταθεί σε έναν υπολογιστή κρυπτογραφεί τα αρχεία του και ζητάε...
  Responsive Web Design
Ο όρος Responsive web design περιγράφει την τεχνική σχεδίασης ιστοσελίδων μέσω της οποίας μια ιστοσελίδα προσαρμόζει και αλλάζει την εμ...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης