Λέξεις που αρχίζουν από: X
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Παρακάτω βλέπετε τις λέξεις που αρχίζουν από: X

  XML - EXtensible Markup Language
Η XML (eXtensible Markup Language) είναι μια γλώσσα σήμανσης, παρόμοια με την HTML, και η οποία παρέχει ένα σύνολο κανόνων για την ηλεκ...
  XHTML - EXtensible HyperText Markup Language
Η XHTML (eXtensible HyperText Markup Language) είναι μια γλώσσα προγραμματισμού η οποία είναι ακριβώς ίδια με την HTML αλλά είναι περισ...


IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης