Τι είναι Registry
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Registry

Το Μητρώο ή Registry είναι ένας οργανισμός που διαχειρίζεται τα ονόματα των domain ανωτάτου επιπέδου (.com, .gr, .org κτλ). Δημιουργεί επεκτάσεις domain, θέτει τους κανόνες χρήσης για το κάθε ένα και συνεργάζεται με τους καταχωρητές (registrar) για την πώληση τους στο κοινό. Επιπλέον, είναι ευθύνη του να ενημερώνει τους παγκόσμιους πίνακες DNS που όλοι οι διακομιστές DNS (DNS servers) χρησιμοποιούν για να βρίσκουν τα ονόματα domain.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης