Τι είναι MX Record - Mail Exchange
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι MX Record - Mail Exchange

Μια εγγραφή MX Record (Mail Exchange) είναι μια εγγραφή του συστήματος DNS ή οποία χρησιμοποιείται για να υποδείξει ποιος διακομιστής αλληλογραφίας (mail server) είναι υπεύθυνος για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός συγκεκριμένου domain name. Μια τέτοια εγγραφή ορίζει επίσης και την προτεραιότητα των διακομιστών αλληλογραφίας σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι του ενός.

Η επεξεργασία των MX εγγραφών γίνεται συνήθως μέσα από τον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού φιλοξενίας μιας ιστοσελίδας. Κάθε μια MX εγγραφή δείχνει προς μία ή περισσότερες εγγραφές διευθύνσεων (A ή AAAA) στο DNS που αντιστοιχούν σε διακομιστές αλληλογραφίας.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης