Τι είναι Ethernet
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Ethernet

Το Ethernet είναι μια οικογένεια τεχνολογιών σύνδεσης δικτύων που διευκρινίζει την μέθοδο με την οποία οι υπολογιστές και τα στοιχεία του δικτύου μπορούν να συνδεθούν (φυσικά υλικά) μεταξύ τους.

Το πρότυπο αυτό είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο και είναι το πρωτεύον πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για την φυσική σύνδεση τοπικών ή/και μητροπολιτικών δικτύων. Η μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων μέσα σε ένα καλώδιο τύπου Ethernet μπορεί να φτάσει έως και τα 100 Gbit/s ανάλογα με τον τύπο καλωδίου σε χρήση.

Τα δεδομένα που μετακινούνται μέσα σε ένα καλώδιο τύπου Ethernet χωρίζονται σε πακέτα που ονομάζονται frames τα οποία έχουν διεύθυνση πηγής και προορισμού μαζί με κώδικα ελέγχου λαθών για να μπορούν να αναγνωριστούν τα κατεστραμμένα πακέτα όταν καταφθάνουν στον προορισμό τους.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης