Τι είναι Back End
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Back End

Τι είναι Back End;

Με τον όρο Back end χαρακτηρίζεται το σύστημα το οποίο χειρίζεται ένας διαχειριστής και βρίσκεται στο πίσω μέρος μιας εφαρμογής που χρησιμοποιείται από κάποιον χρήστη. Μέσω αυτού του συστήματος μπορεί να αλλάζει τις ρυθμίσεις και τις διαθέσιμες επιλογές που θα έχει ένας χρήστης της εφαρμογής.

Ως Back end για παράδειγμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) όπως το WordPress ή το Joomla τα οποία χρησιμοποιούνται για να αλλάζουν το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας που θα δει όταν την επισκεφθεί κάποιος χρήστης (Front end).

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης