Τι είναι Front End
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Front End

Το Front end είναι το κομμάτι μιας εφαρμογής το οποίο είναι άμεσα προσβάσιμο από τους χρήστες της και τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία και της υπηρεσίες που αυτή προσφέρει.

Για παράδειγμα η είσοδος ενός χρήστη στο internet banking μιας τράπεζας αποτελεί το Front end της εφαρμογής καθώς είναι προσβάσιμο από τον χρήστη και μπορεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που του επιτρέπει η τράπεζα και αφορούν την διαχείριση του λογαριασμού του.

Το άλλο άκρο της εφαρμογής το οποίο χρησιμοποιεί η τράπεζα για να διαχειριστεί όλους τους λογαριασμούς και τις υπηρεσίες που θα προσφέρει στον χρήστη ονομάζεται Back end.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης