Τι είναι Data Center
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Data Center

Ένα Data Center είναι ένας χώρος, συνήθως σε ένα κτίριο, μέσα στον οποίο φιλοξενούνται υπολογιστές, διακομιστές και συστήματα δικτύωσης τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να αποθηκεύσει ένας οργανισμός τα δεδομένα του πληροφοριακού του συστήματος. Ένα Data Center συνήθως απασχολείται με το να αποθηκεύει, να επεξεργάζεται και να διαμοιράζει μεγάλες ποσότητες δεδομένων σε πελάτες (clients) με την λογική client-server. Για παράδειγμα σε έναν τέτοιο χώρο μπορεί κάποιος να αποθηκεύσει τη ιστοσελίδα του ώστε να είναι προσβάσιμη από το Διαδίκτυο.

Ένα Data Center φροντίζει για τα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων που φιλοξενεί αλλά και την αποτροπή καταστροφής από φωτιά, πλημμύρα ή διακοπή ρεύματος παρέχοντας τα απαραίτητα συστήματα προστασίας. Επίσης υλοποιεί πολιτικές ασφαλείας των εργαζομένων οι οποίοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στους χώρους μόνο μετά από εξουσιοδότηση με χρήση ειδικών διαπιστευτηρίων, όπως ηλεκτρονικών καρτών πρόσβασης. Άλλη μία προϋπόθεση για την σωστή λειτουργία ενός Data Center είναι η αδιάκοπη σύνδεση του με γρήγορες ταχύτητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης