Τι είναι DBMS - Database Management System
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι DBMS - Database Management System

Ένα Σύστημα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (Database Management System - DBMS) είναι μια εφαρμογή λογισμικού η οποία επιτρέπει σε έναν χρήστη ή/και άλλη εφαρμογή να αλληλεπιδράσει με μια βάση δεδομένων.

Ένα τέτοιο σύστημα έχει λειτουργίες ανάγνωσης, τροποποίησης και επεξεργασίας της βάσης αλλά και των δεδομένων που φιλοξενεί όπως και λειτουργίες εκτέλεσης ερωτημάτων (queries) προς αυτή. Ένα από τα πιο γνωστά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων είναι η MySQL.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης