Τι είναι Mod Security
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Mod Security

Το Mod Security είναι μια ανοιχτού λογισμικού εφαρμογή τοίχους προστασίας (firewall) για διακομιστές. Η εφαρμογή του Mod Security ενσωματώνεται ως πρόσθετο εργαλείο στον διακομιστή ή εκτελείται ως διακομιστής proxy και φροντίζει να ελέγχει και να καταγράφει όλη την κίνηση HTTP από και προς τον διακομιστή.

Ανάλογα με τους κανόνες (rules) που του έχει ορίσει ο διαχειριστής του συστήματος αποφασίζει πως θα χειριστεί την επικοινωνία. Περιλαμβάνει λειτουργίες αποδοχής ή απόρριψης της επικοινωνίας, ανακατεύθυνσης, επιστροφής συγκεκριμένου κωδικού κατάστασης ή εκτέλεσης αρχείου εντολών (script). Επίσης φροντίζει να καταγράφει σε αρχείο log όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες συνδέσεις για ευκολότερη επίλυση προβλημάτων όταν αυτά προκύψουν.

Η εφαρμογή Mod Security είναι διαθέσιμη με όλα τα πακέτα φιλοξενίας της IP.GR τα οποία μπορείτε να δείτε εδώ και να αποφασίσετε ποιο ταιριάζει με τις δικές σας ανάγκες.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης