Τι είναι Zip File
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Zip File

Το .Zip είναι μια μορφή αρχείου αρχειοθέτησης που υποστηρίζει μη απωλεστική συμπίεση. Ο όρος μη απωλεστική συμπίεση σημαίνει πως μετά την αποσυμπίεση του αρχείου zip τα δεδομένα που περιείχε θα είναι στην ίδια μορφή που ήταν και πριν, χωρίς να έχει χαθεί πληροφορία από αυτά. Ένα αρχείο .zip μπορεί να περιέχει πολλά αρχεία αλλά και φακέλους μαζί.

Χρησιμοποιείται πολύ συχνά για τον διαμοιρασμό πολλών αρχείων, όπως εικόνες, έγγραφα κειμένου και μουσικής, ως ένα αρχείο μικρού μεγέθους λόγω της συμπίεσης που προσφέρει.

Ένα αρχείο .zip υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα κρυπτογράφησης του με κωδικό πρόσβασης για την καλύτερη προστασία των δεδομένων που περιέχει.

Πλέον όλα τα γνωστά λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows, MacOS και Linux υποστηρίζουν το άνοιγμα αρχείων με επέκταση zip χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση κάποιας επιπλέον εφαρμογής.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης