Τι είναι Registrant
Λεξικό για το Internet, τη φιλοξενία ιστοσελίδων - web hosting και την καταχώρηση ονομάτων διαδικτύου - domain names

Τι είναι Registrant

Ένας Registrant είναι ένα φυσικό/νομικό πρόσωπο ή μια εταιρεία που καταχωρεί και χρησιμοποιεί ένα όνομα domain. Αυτό το πρόσωπο μπορεί να διαχειριστεί τις ρυθμίσεις του domain μέσω του καταχωρητή (registrar) του. Όταν γίνονται αλλαγές στο domain, ο καταχωρητής θα στείλει τα στοιχεία στο μητρώο (registry) ώστε να ενημερωθούν και να αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων του μητρώου. Όταν κατοχυρώνεται ένα domain, τότε γίνεστε και εσείς ένας registrant.

 

IPGLOBAL IKE   |  IP.GR   Web Hosting and Domain Name registration services in Greece
Προτιμήσεις Cookies
 Λειτουργικά  Στατιστικά  Marketing


Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση των cookies στη σελίδα: Όροι χρήσης